FANDOM


Geattesteerd in bronnen:

"Door Gods albestierende hand, is op heedenavond mijn waardste echtgenoot Frederica van der Meer door een ziekte van 2 dagen, op het alleronverwagtst, in den ouderdom van 40 jaaren, dit tijdelijke met het eeuwige heeft doen verwisselen en tot mijne groote droefheid van mij weggerukt! Gedenkt, mijne waardste vrienden om deezen slag en smeekt God meede met mij om vertroosting en bijstand; verzoeke verschooning van brieven van rouwbeklag.

Warga, den 9 september 1798. Jacobus Buining."

Leeuwarder courant, 1798, nr. 2157, fol. 3, 12 sep. 1798.


Referenties:

http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.dekrantvantoen.nl%2Fvw%2Farticle.do%3Fid%3DLC-17980912-3003%26vw%3Dpdf%26lm%3DcDipYtbPiQmu4rNcUITFrQ%3D%3D&date=2010-06-25%7C

http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.dekrantvantoen.nl%2Fvw%2Fpage.do%3Fid%3DLC-17980912-003%26ed%3D00&date=2010-06-25%7C

http://www.werelate.org/wiki/Person:Frederica_van_der_Meer_%281%29

http://nl.rodovid.org/wk/Persoon:393625